Opracowanie nowego projektu wzorniczego

Niniejszym informujemy, iż Zamawiający unieważnia postępowaniu ze względu na błąd/ nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny spełnienia warunków zamówienia powodujących niemożliwość ważnego zawarcia umowy.

 

Opracowanie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego fotela pasażerskiego
przeznaczonego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym.


Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie
4. Baza konkurencyjności