Dostawa próbnika do badania amortyzatorów pionowych i poziomych (1 szt.)

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

przedmiot: Dostawa próbnika do badania amortyzatorów pionowych i poziomych (1 szt.)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5