Dostawa linii montażowej do montażu fotela

Dostawa linii montażowej do montażu fotela

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

przedmiot: Dostawa linii montażowej do montażu foteli

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nowa data składania ofert: Do dnia 3.04.2020 r. do godz. 15

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239014

 

 

Zapytanie ofertowe na linię montażową

Formularz oferty

Oświadczenie

Zobowiązanie o poufności