EU projects

Implementation of the results of development works regarding the production technology of seats and shock absorbers for rail vehicles. The project is underway.

Ladies and Gentelman,
We would like to inform that on June 3, 2019, our company signed with Bank Gospodarstwa Krajowego agreement no. POIR.03.02.02-00-1577/18-00 for co-financing of the project "Implementation of technology for the production of seats and shock absorbers for rail vehicles" co-financed from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, 3.2.2 Loan for technological innovations.

Name of the beneficiary: Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.
Total value of the project: PLN 5 996 400,00
Project co-financing amount: PLN 2 098 740,00
Duration of the project: 2019/2020 r.

 

Opracowanie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego fotela pasażerskiego przeznaczonego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nasza Firma w dniu 30 marca 2020 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr POIR.02.03.05-30-0117/19-00  o dofinansowanie projektu Opracowanie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego fotela pasażerskiego przeznaczonego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnymwspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Podziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu przy współpracy z projektantami nowego projektu wzorniczego fotela pasażerskiego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym, co pozwoli na wdrożenie na rynek znacząco ulepszonego produktu. Projekt jest w trakcie realizacji.

Nazwa beneficjenta: Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 615 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 425 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2020/2021 r.

Development of an Premium passenger seat with innovative material and design features for rail vehicles on the Polish market as well as on export markets

Dear Sir or Madam,
We would like to inform that on November 21, 2016, our company signed the contract with the Polish Agency for Enterprise Development no.  POIR.02.03.02-30-0001/15-00  for co-financing the project "Development of Premium class passenger seat with innovative material and design features for rail vehicles on the Polish market as well as for export markets" co-financed from the European Development Fund Regional under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, 2.3 Pro-innovative services for Enterprises,  2.3.2. Innovation vouchers for Small and Medium Enterprises.

Name of the beneficiary: Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.
Total value of the project: PLN 477 240,00
Project co-financing amount: PLN 271 600,00
Duration of the project: 2016/2017 r.