Dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych"