Projekty unijne

Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 21 listopada 2016 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Umowę nr POIR.02.03.02-30-0001/15-00  o dofinansowanie Projektu „Opracowanie fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również rynki eksportowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw” w ramach  poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Tytuł projektu: „Opracowanie fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również rynki eksportowe”

Cel projektu: Wprowadzenie do oferty Grodziskiej Fabryki Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o. fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych
i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również rynki eksportowe.

Nazwa beneficjenta: Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 477 240,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 271 600,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2018 r.